RALLYSYN

Hvorfor rallysyn af rallybiler?
Efter en periode med udstedelse af mange personlige dispensationer fra "Detailforskrifter for Køretøjer" udgav Færdselsstyrelsen den 16. november 1999 nye regler for godkendelse af biler til motorsportsbrug.
Disse regler betyder kort fortalt, at DASU skal stå inde for, at bilen er opbygget efter de sportslige standarder beskrevet i homologeringsattesten, tekniske reglementer og gældende sikkerhedsforskrifter, inden bilen kan fremstilles til syn.
Det er således vigtigt for DASU at bevise, at vi magter at leve op til den tillid myndighederne viser os, så vi også i andre sammenhænge kan betragtes som en ansvarsfuld organisation.
En betingelse for at få udført rallysyn er, at bilen har et sikkerhedsbur efter forskrifterne i reglement 253.

Hvilke biler skal til rallysyn?
Bilejerne har tre muligheder, de kan vælge mellem:
1. Overholde "Detailforskrifter for Køretøjer", og bilen kan synes på helt normal vis. Hvis der, som den eneste ændring, er monteret et sikkerhedsbur, kan bilen også synes almindeligt, dog skal der stadig være monteret en trepunktsele.
2. Der kan i sjældne tilfælde opnås personlige dispensationer. Der skal indsendes specificeret ansøgning til Færdselsstyrelsen.
3. Hvis bilen ikke overholder "Detailforskrifter for Køretøjer", og hvis bilejeren ikke har personlige dispensationer, eller der laves ændringer udover det, der er givet dispensation til, skal bilen igennem rallysyn.
Hvis du er i tvivl om hvad du må foretage af ændringer, inden du skal til rallysyn, kan du læse kapitel 18. pkt. 18.02 i Vejledning om syn af køretøjer, hvor du kan se de områder, hvor der kan dispenseres fra "Detailforskrifter for Køretøjer" ved gennemførelse af et rallysyn.

Læs mere om rallysyn og bestil et rallysyn her

 

 

 

 


 

Nykøbing F. MotorSport
www.nfms.dk   -   www.sydhavsrally.dk   -   mail@nfms.dk     -    FAX    54 86 05 86 -  CVR 3086 9613